Møgeltønder orglet TILBAGE
ALT OM KLOKKER
Møgeltønder kirkes orgel fra år 1679
...er landets ældste kirkeorgel
- og et ægte barokorgel.Midt i 1600-tallet lykkedes det for svenskerne at gå over isen og erobre Danmark.
Her hærgede de grundigt og blev først fordrevet igen i 1659.
Helt og sejrherre var den første Schack i Møgeltønder, Rigsfeltherre Hans Schack, der forsvarede København i 1658-59 og slog svenskerne ved Nyborg i 1659.
Som belønning fik han Riberhus og Møgeltønder len, for, som man kaldte det:
"troskab og villig tjeneste".

Svenskerne havde dog også hærget i Møgeltønder, så det Møgeltønderhus, som hr. Rigsfeltherre Hans Schack overtager, ligger i ruiner.
Hans Schack er en effektiv, men også en meget hård herre, og genopbygningen af slottet kræver sit.

Det nye slot Hans Schack bygger, kalder han Schakenborg og i 1661 køber han Møgeltønder len til sig selv og sin famile.

Pengene til al denne aktivitet skal komme et sted fra, og Hans Schack indfører derfor hoveri i den kongelige enklave; noget som aldeles ikke passer bønderne.


I lenet bor en mand ved navn Anders Nissen og han kan både læse og skrive, hvilket ikke var noget alle og enhver kunne på den tid.
Ham bruger bønderne naturligvis, når de skal have læst op og skrevet ned; samme Anders Nissen har også på et tidspunkt været birkedommer.
Hr Nissen er med andre ord et naturligt midtpunkt i oprøret.

Det kommer altså til et bondeoprør, men det har sikkert ikke været noget, som en rigsfeltherre ikke hurtigt kunne klare, og Anders Nissen bliver da også pågrebet og sat i fangehullet.
Han dømmes straks til døden ved halshugning.
Det ser i det hele taget ikke alt for godt ud, hverken for Anders Nissen eller bønderne.De sidste ser derfor ingen anden udvej end at gå til godsforvalteren Nicolai Tych for at forsøge at løskøbe Anders Nissen.

Med hatten i hånden går de til slottet og tilbyder 300 rigsdaler for Anders Nissen, - et kolosalt beløb for den tid.

Men godsforvalteren nægter at modtage pengene.
Fra sit skrivebord, hvor han sidder, ser han op på dem og udtaler:

"Det er manden ikke værd; I skal få ham for 200".

Således ydmyget drager bønderne af sted igen, men Anders Nissen er der ingen, der fortæller noget.
Han sidder stadig i fangehullet.

Bødlen ankommer og Anders Nissen bliver ført til henrettelsesstedet, som er opført midt på slottets gårdsplads.

Bødlen hæver øksen over Anders, men... lige idet han skal til at lade den falde, åbnes der et lille vindue i hjørnet af slottet og Hans Schack stikker hovedet ud og råber:

"Der er givet Pardon!"

Bønderne fik nu ikke meget valuta for deres penge, for Anders Nissen bliver landsforvist, dvs. forvist til Aventoft, som ligger ca. 20 km borte.


Rigsfeltherren bestemmer, at løsepengene skal bruges til køb af et orgel til kirken og pengene bliver sat til side med det formål.
(Kirken tilhører jo Hans Schack efter købet af Møgeltønder len i 1661.)

Inden der er indkøbt et orgel til Møgeltønder kirke dør Hans Schack imidlertid.

Sønnen Otto Didrik Schack overtager lenet og Schakenborg bliver til et grevskab.

Pengene til orglet står der endnu, men der er ikke penge nok, så greven bidrager dels af egne midler og dels skaffes pengene ved en indsamling i sognet.

Prisen på orglet bliver forhandlet med orgelbyggeren i Hamburg.

Denne forhandling ender med en pris på ialt 420 rigsdaler for bygningen af orglet.
Men...greven har forsøgt at presse prisen helt i bund, så han ender med at få det som orgelbyggeren mener, at der er blevet betalt for.

Eller med andre ord:
Greven bliver snydt.....

Alle orgelpiberne er nemlig udført lidt for korte i længderetningen!
Dvs. at orglet klinger en tone (=to halvtoner) for højt.

Orglet bliver færdigbygget og angiveligt sat op i kirken i 1679, hvor det stadig befinder sig.

Stadigvæk stemmer det en tone for højt; - det kan man ikke gøre noget ved.

Den høje stemning betyder bl.a., at alle salmer må transponeres ned igen, ellers kan man ikke synge dem i et almindeligt toneleje.


Men det betyder også, at hver gang orglet skal spille sammen med andre instrumenter så må organisten til skrivepulten - dvs. til computeren - for at omarrangere musikken og transponere den - ikke ned i en hvilken som helst toneart, men ned i en af de tonearter, som klinger godt for netop Møgeltønderorglet.

Orglet er landets ældste komplette kirkeorgel og kan i 2009 fejre sit 330 års jubilæum.

Det er et ægte tidligt barokorgel og klinger derfor noget mere behageligt end alle senere moderne efterligninger af barokorgler.

Orgelbyggeren selv har man ingen konkrete papirer på, men man har en anelse om, at det kan være Mester Joachim Richborn fra Hamburg.

2 stemmer i orglet blev bygget om i 1906 af Marcussens orgelbyggeri.

I 1954-56 rekonstruerede orgelbygger Rudolf von Beckerath disse stemmer igen, og orglet blev udvidet med et rygpositiv og et pedalværk.

Bryllupsmusikken d. 24. maj 2008